Resistor
Denna funktion ska räkna ut resistans för ett visst stavmotstånd/resistor med färgmärkning (färgringar). Här kan man ta redan på resistans på ett motstånd märkt med 4 (3) färgringar, 5 färgringar eller 6 färgringar. I vissa fall har motstånd 3 färgringar och då är toleransen, som är 20%, ej markerad. I detta fall kan man använda den första formulär med "Saknas" som värde till sista fältet. Om du inte är bekant med färgmärkning kan du kolla beskrivningen nedan annars väljer du det formulär och färger som passar stavmotståndet och tryck på "OK". Vi hoppas att du har en nytta av funktionen.
Resistansen:
 
Motstånd
Motsånd, eller resistor som man alternativt kallar ett motstånd, är den vanligast förekommande komponenten i elektronikapparater. Det finns olika typer och former av motstånd, såsom stavmotstånd, tjockfilmmotstånd, trådlindade motstånd och variabla motstånd. Ett motstånd som är konstruerat för att ha en resistans som är oberoende av ström, spänning och yttre faktorer såsom ljus, temperatur, osv, kallas för linjärt motstånd. Om motståndet är konstruerat för att kunna variera resistans kallas för olinjärt motstånd (kan kallas efter namnet på det som resistansen är beroende på, t ex termistorer för temperaturberoende och varistorer för spänningsberoende).

Resistansen betecknas med R och enheten för resistansen är ohm (Ω). 1 ohm är den resistans som vid 1 volt släpper igenom laddningsmängden 1 coulomb per sekund, dvs 1 ampere (kolla i SI-enheter).

Färgmärkning av stavmotstånd
Det finns olika märkningssystem för att ange resistansvärdet hos ett motstånd. Ett av de vanligast är färgmärkning med ringar som ska tas upp nedan.

Fyra färgringar, enligt första figuren på bilden nedan, används ofta vid märkning av motstånd med tolerans på ±5% eller sämre medan fem färgringar används vid bättre tolerans än ±5% (kolla på andra figuren på bilden nedan). Vid tolerans ±20 eller sämre, kan motståndet vara märkt med tre färgringar. Ibland förekommer sex färgringar, enligt sista figuren på bilden nedan), varvid den sjätte färgringen anger temperaturkoefficienten. Färgkoder kan man hitta på tabellen nedan och för att underlätta ska vi ta upp ett exempel på hur man tolkar färgringar.

Exempel 1:

sample1

grön	gul	röd	silver	
5	4	2	±10%	=> 54  * 100 = 5400 Ω ±10%
Här har vi ett motstånd med fyra färgringar grön, gul, röd och silver. Därmed utgör grön och gul de två siffrorna. Röd blir multiplikator och silver är tolerans. Vi lägger ihop siffrorna och multiplicerar med multiplikator då blir det 54 * 102 Ω = 54 * 100 Ω = 5400 Ω = 5,4 kΩ

Exempel 2:

sample1

grön	violett	blå	svart	brun	
5	7	6	0	±1%	=> 576 * 1 = 576 Ω ±1%
Färg Siffra Multiplikator Tolerans
± %
Temperatur
koefficienten
± %/°C
svart 0 100 1 20 0.02
brun 1 101 10 2 0.01
röd 2 102 100 2 0.005
orange 3 103 1000 3 0.0015
gul 4 104 10000 - 0.0025
grön 5 105 100000 0.5 -
blå 6 106 1000000 0.25 0.001
violett 7 107 10000000 0.1 0.0005
grå 8 10-2 0.01 - 0.0001
vit 9 10-1 0.1 - -
guld - 10-1 0.1 5 -
silver - 10-2 0.01 10 -
färgmärkning av motstånd
svart brun röd orange gul grön blå violett grå vit guld silver
                       
Kontakt Info - Cookie -